گزارش تخلفات

از طریق فرم زیر می توانید گزارش سوء استفاده یا تخلف در فروشگاههای زیر مجموعه فروشگاه ساز رایگان شاپرزفا را برای ما ارسال کنید تا با اینگونه فروشگاهها برخورد شود.

 


 
http://